لوگو موشن 04 حامی

-ساخت لوگو موشن – ساخت آرم استیشن – گروه تکنولوژی حامیH3d_02

ساخت لوگو موشن (4) گروه تکنولوژی حامی

ساخت لوگو موشن (شماره 4) گروه تکنولوژی حامی

توسط

استودیو انیمیشن جی کی

( JK Animation Studio )