لوگو موشن 02 حامی

-ساخت لوگو موشن – ساخت آرم استیشن – گروه تکنولوژی حامیH3d_01

ساخت لوگو موشن (2) گروه تکنولوژی حامی

ساخت لوگو موشن (شماره 2) گروه تکنولوژی حامی

توسط

استودیو انیمیشن جی کی

( JK Animation Studio )