لوگو موشن 03 حامی

-ساخت لوگو موشن – ساخت آرم استیشن – گروه تکنولوژی حامیH3d_04

ساخت لوگو موشن (3) گروه تکنولوژی حامی

ساخت لوگو موشن (شماره 3) گروه تکنولوژی حامی

توسط

استودیو انیمیشن جی کی

( JK Animation Studio )