ساخت تیزر معرفی دکتر دادگستر مقدم

ساخت تیزر تبلیغاتی معرفی دکتر دادگستر

ساخت تیزر تبلیغاتی معرفی دکتر دادگستر مقدم

 رزومه حرفه ای و تحصیلی

عنوان ها و مقام ها

تخصص ها و …

توسط استودیو انیمیشن جی کی ( JK Animation Studio )

استودیو JK

مشاهده نمونه های دیگر تیزر تبلیغاتی

تیزر های تبلیغاتی ساخته شده توسط استودیو JK