طراحی و تولید تیزرهای مختلف تبلیغاتی

Digital-Marketing

ساخت تیزرهای تبلیغاتی و ساخت موشن گرافیک  (Motion Graphic) ساخت  تیزر تبلیغاتی دو بعدی و ساخت تیزر انیمیشن سه بعدی؛ سه بعدی سازی لوگو و ساخت اینترو برای کلیپ ویدئو، تولید و ساخت وله انیمیشن دو بعدی و ساخت وله انیمیشن سه بعدی؛ متحرک سازی پوستر ، آرم استیشن و لوگو موشن ؛ تولید موشن گرافیک دو بعدی و تلفیقی سه بعدی. استودیو JK مشاهده نمونه های تیزر تبلیغاتی تیزر های ساخته شده توسط استودیو JK

Continue reading »