ساخت تیزر مستند کمپین مبارزه با زمین خواری

FINAL_Banner_001

https://hw3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/da0b34ab0563e175e1790e9b75c1a8ed26938605-1080p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImJlZGQzMDQ0NGM0NDQxYWU1YmZmZTUzMTQxNTNmNzFhIiwiZXhwIjoxNjA1NDE1Mjc4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.llDGmIbOIDsGk_uN5opLEp2h5eerfNOpZWTFtyfB_Qc ساخت تیزر مستند کمپین مبارزه با زمین خواری هزار میلیاردی مشهد (نسخه کامل) عزیزان لطفا جهت اطلاع رسانی عمومی واحقاق حق مالباختگان این کلیپ را نشر دهید و به اشتراک بگذارید مالباختگان می توانند با استفاده از لینک زیر وارد سایت کمپین شوند و ثبت نام کنند. ثبت نام توسط استودیو جی کی ( JK Studio ) استودیو JK مشاهده نمونه های دیگر تیزر تبلیغاتی تیزر های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK تیزر تبلیغاتی شرکت الکتروپارت تیزر انیمیشن آب معدنی نگاه افغان سفارش…

Continue reading »