تیزر انیمیشن آب معدنی نگاه افغان

Negah_Afghan

ساخت تیزرانیمیشن معماری آب معدنی نگاه افغان   این تیزر انیمیشن به سفارش شرکت تولیدی آب معدنی نگاه افغان قندهار افغانستان تهیه و تولید شده است. توسط استودیو جی کی ( JK Studio ) استودیو JK مشاهده نمونه های دیگر تیزر تبلیغاتی تیزر های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK

Continue reading »

انیمیشن معماری نمای داخلی ساختمان

Architectural-3D-Animation_02

https://aspb1.asset.aparat.com/aparat-video/0173b1ada10d8dfa3689529f93d54aa115571264-720p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6Ijg3ZDIzMDExM2VlOTFiNDc2ZGQ3MjBjODZhNjFlZWMwIiwiZXhwIjoxNjU2NzgzMzk5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fbyFgtjyGmScy24m2DeuRmx7zOkIpf6oIkSQqDegVAU ساخت انیمیشن معماری نمای داخلی ساختمان ساخت انیمیشن معماری نمای داخلی ساختمان سفارش ساخت انیمیشن معماری حرفه ای نمای داخلی و نمای خارجی ساختمان   توسط استودیو جی کی ( JK Studio ) استودیو JK مشاهده نمونه های دیگر تیزر تبلیغاتی تیزر های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK

Continue reading »

انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت PP

Kit_Fazelab_PP_01

https://aspb3.asset.aparat.com/aparat-video/7d7be78f85797230424f890d6a78c2cf12024139-720p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjE0ZTYyN2ZlMjUxNzY2ZGRmZTEwMzIxNWJmYjE4OTc2IiwiZXhwIjoxNjU2ODA2MjYxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.1i1pLB-YYMmzGG9qDQnW9bGuBnZ1GR7RdcUJlUiK8u4 ساخت انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت PP فاضلابی ساخت انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت PP فاضلابی ساخت انیمیشن های صنعتی در سبک های مختلف حرفه ای توسط استودیو جی کی ( JK Studio ) استودیو انیمیشن JK مشاهده نمونه های دیگر انیمیشن سه بعدی انیمیشن های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK

Continue reading »

انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت UPVC

Kit_Fazelab_Upvc_01

ساخت انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت UPVC فاضلابی ساخت انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت UPVC فاضلابی ساخت انیمیشن های صنعتی در سبک های مختلف حرفه ای توسط استودیو انیمیشن جی کی ( JK Animation Studio ) استودیو انیمیشن JK مشاهده نمونه های دیگر انیمیشن سه بعدی انیمیشن های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK

Continue reading »

انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت دیواری آب

Kit_Ab_Divari_01

ساخت انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت دیواری آب ساخت انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت دیواری آب ساخت انیمیشن سه بعدی صنعتی حرفه ای توسط استودیو انیمیشن جی کی ( JK Animation Studio ) استودیو انیمیشن JK مشاهده نمونه های دیگر انیمیشن سه بعدی انیمیشن های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK

Continue reading »

انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت آب

Kit_Ab_Pex_01

ساخت انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت آب پنج لایهPex ساخت انیمیشن صنعتی آموزش نصب کیت آب پنج لایه  Pex ساخت انیمیشن سه بعدی صنعتی حرفه ای توسط استودیو انیمیشن جی کی ( JK Animation Studio ) استودیو انیمیشن JK مشاهده نمونه های دیگر انیمیشن سه بعدی انیمیشن های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK

Continue reading »

آلاچیق پائیزی

-انیمیشن سه بعدی آلاچیق استودیو انیمیشن JK – جواد خیریAlachiq_01

ساخت انیمیشن سه بعدی معماری آلاچیق پائیزی ساخت انیمیشن سه بعدی معماری آلاچیق پائیزی سفارش ساخت انیمیشن های سه بعدی معماری با کیفیت بالا و هزینه مناسب برای تمامی پروژه های در حال ساخت و ساخته شده آماده تحویل توسط استودیو انیمیشن جی کی ( JK Animation Studio ) استودیو JK مشاهده نمونه های دیگر انیمیشن انیمیشن های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK

Continue reading »

انیمیشن لوگو 2 کلینیک نسل فردا

NaslFarda_02

ساخت دومین انیمیشن لوگو (آرم استیشن یا لوگو موشن) کلینیک چند تخصصی نسل فردا ساخت دومین انیمیشن لوگو (آرم استیشن یا لوگو موشن) کلینیک چند تخصصی نسل فردا پخش از شبکه های سراسری توسط استودیو انیمیشن جی کی ( JK Animation Studio ) استودیو انیمیشن JK مشاهده نمونه های دیگر انیمیشن لوگو لوگو موشن های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK

Continue reading »

انیمیشن لوگو کلینیک نسل فردا

NaslFarda_01

ساخت انیمیشن لوگو (آرم استیشن یا لوگو موشن) کلینیک چند تخصصی نسل فردا ساخت انیمیشن لوگو (آرم استیشن یا لوگو موشن) کلینیک چند تخصصی نسل فردا پخش از شبکه های سراسری توسط استودیو انیمیشن جی کی ( JK Animation Studio ) استودیو انیمیشن JK مشاهده نمونه های دیگر انیمیشن لوگو لوگو موشن های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK

Continue reading »

تیزر انیمیشن جوار نمکین

Javar_Namakeen_01

ساخت تیزر انیمیشن تبلیغاتی جوار نمکین ساخت تیزر انیمیشن تبلیغاتی جوار نمکین (محصول افغانستان) تلفیق انیمیشن سه بعدی و فیلم رئال پخش از شبکه های ملی و سراسری کشور افغانستان توسط استودیو انیمیشن جی کی ( JK Animation Studio ) استودیو JK مشاهده نمونه های دیگر تیزر تبلیغاتی تیزر های تبلیغاتی ساخته شده توسط استودیو JK

Continue reading »