طراحی و ساخت انیمیشن سه بعدی

3D-icon_02

تولید انیمیشن سه بعدی ( 3D Animation ) ساخت پویانمایی سه بعدی فرهنگ سازی، ایمنی و  آموزشی در قالب انیمیشن سه بعدی سریالی، انیمیشن سه بعدی  کوتاه و انیمیشن سه بعدی سینمایی؛ ساخت انیمیشن سه بعدی و شبیه سازی صنعتی، انیمیشن خط تولید کارخانه یا فرآیند تولید، انیمیشن عمرانی و انیمیشن مکانیکی ، انیمیشن نفت، انیمیشن گاز و … ؛ تولید انیمیشن و پیش نمایش معماری، انیمیشن مجتمع های تجاری، انیمیشن مجتمع های اداری، انیمیشن مجتمع های تفریحی و انیمیشن مجتمع های ساختمان مسکونی پیش از…

Continue reading »