انیمیشن و ویژوال

استودیو JK به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز در تخصص های مختلف انیمیشن سازی و ویژوال سینمایی ، از متقاضيان توانمند و دارای خلاقيت با پشتکار و دانش ، جهت همکاری و استخدام (به صورت ثابت ، پروژه ای و کارآموزی ) ثبت نام به عمل می آورد.   شرایط متقاضیان استخدام ثابت     1-  داشتن تابعيت و تعهد به  نظام جمهوري اسلامي ايران    2-  متدين به يکي از اديان رسمي کشور    3- عدم سوءپيشينه کيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر    4- داشتن…

Continue reading »

عوامل فیلمسازی

استودیو JK به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز در واحد هاي مختلف فیلمسازی ، از متقاضيان توانمند و دارای خلاقيت با پشتکار و دانش ، جهت همکاری و استخدام (به صورت ثابت ، پروژه ای و کار آموزی) ثبت نام به عمل می آورد. شرایط متقاضیان استخدام ثابت     1-  داشتن تابعيت و تعهد به  نظام جمهوري اسلامي ايران 2-  متدين به يکي از اديان رسمي کشور 3- عدم سوءپيشينه کيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر 4- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي…

Continue reading »