نرم افزار حرفه ای دکوراسیون داخلی

,نرم افزار حرفه ای دکوراسیون داخلیSD_01

نرم افزار اس دکور

نرم افزار دکوراسیون داخلی اس دکور
از مدرن ترین و کارآمد ترین شبیه سازها در حوزه طراحی و نصب مجازی تجهیزات دکوراسیون داخلی است. این شبیه ساز برای استفاده در انواع صنایع مرتبط با طراحی دکوراسیون داخلی طراحی شده است. این نرم افزار ، شبیه ساز قدرتمندی است که با قابلیت تطبیق فوق العاده انواع متریال دیزاین داخلی و تنها با داشتن یک عکس از نمونه آن متریال قادر است تصویری یکپارچه ، با کیفیت و واقعی از پروژه را قبل از خرید از طریق نصب عناصر دکوراسیون داخلی شبیه سازی کند.