تیزر تبلیغاتی کلینیک نسل فردا

NaslFarda_02

ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی کلینیک چند تخصصی نسل فردا

ساخت تیزر تبلیغاتی تلویزیونی
کلینیک چند تخصصی نسل فردا

پخش از شبکه های سراسری

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

توسط

استودیو جی کی

( JK Studio )

استودیو JK

مشاهده نمونه های دیگر تیزر تبلیغاتی

تیزر های تبلیغاتی ساخته شده توسط استودیو JK