تیزر تبلیغاتی شرکت الکتروپارت

ElctroPart_01

ساخت تیزر تبلیغاتی و معرفی شرکت الکتروپارت

– ساخت تیزر تبلیغاتی و معرفی شرکت الکتروپارت –

 

این کلیپ به سفارش شرکت الکتروپارت جهت معرفی اتوماسیون صنعتی صنعت کشاورزی

توسط

استودیو انیمیشن جی کی

( JK Animation Studio )

ساخته شده است.
استودیو JK

مشاهده نمونه های دیگر تیزر تبلیغاتی

تیزر های تبلیغاتی ساخته شده توسط استودیو JK