تیزر انیمیشن جوار نمکین

ساخت تیزر انیمیشن تبلیغاتی جوار نمکین

ساخت تیزر انیمیشن تبلیغاتی جوار نمکین (محصول افغانستان)

تلفیق انیمیشن سه بعدی و فیلم رئال

پخش از شبکه های ملی و سراسری کشور افغانستان

توسط

استودیو انیمیشن جی کی

( JK Animation Studio )

قبل از VFX بعد از VFX
استودیو JK

مشاهده نمونه های دیگر تیزر تبلیغاتی

تیزر های تبلیغاتی ساخته شده توسط استودیو JK