تیزر انیمیشن آب معدنی نگاه افغان

Negah_Afghan

ساخت تیزرانیمیشن معماری آب معدنی نگاه افغان

ساخت تیزرانیمیشن معماری آب معدنی نگاه افغان

 

این تیزر انیمیشن به سفارش شرکت تولیدی آب معدنی نگاه افغان تهیه و تولید شده است.

توسط

استودیو جی کی

( JK Studio )

استودیو JK

مشاهده نمونه های دیگر تیزر تبلیغاتی

تیزر های ساخته شده توسط استودیو JK