انیمیشن لوگو 2 کلینیک نسل فردا

NaslFarda_02

ساخت دومین انیمیشن لوگو (آرم استیشن یا لوگو موشن) کلینیک چند تخصصی نسل فردا

ساخت دومین انیمیشن لوگو (آرم استیشن یا لوگو موشن)

کلینیک چند تخصصی نسل فردا

 

پخش از شبکه های سراسری 

توسط

استودیو انیمیشن جی کی

( JK Animation Studio )

استودیو انیمیشن JK

مشاهده نمونه های دیگر انیمیشن لوگو

لوگو موشن های ساخته شده توسط استودیو انیمیشن JK