نرم افزار

نرم افزار واقعیت افزوده augmented reality

نرم افزار واقعیت افزوده

واقعیت افزوده ،ترکیبی از اطلاعات دیجیتال با محیط اطراف کاربر است. این تکنولوژی محیطی دیداری و شنیداری است که اطلاعاتی افزون بر آنچه از محیط پیرامون خود توسط حواس پنجگانه دریافت می‌کنیم، در اختیار ما قرار می‌دهد.

نرم افزار دکوزاسیون داخلی Soft Decor

نرم افزار دکوراسیون داخلی

نرم افزار دکوراسیون داخلی SDecor از مدرن ترین و کارآمد ترین شبیه سازها در حوزه طراحی و نصب مجازی تجهیزات دکوراسیون داخلی است.