انیمیشن رئال

انیمیشن رئال | انیمیشن واقع گرایانه

انیمیشن رئال به به سبکی از ساخت انیمیشن اطلاق می شود که در آن همه اشیاء و کارکتر (شخصیت) و حتی محیط ، نزدیک به واقعیت شبیه سازی شده باشد.

این نوع انیمیشن طی سی سال گذشته مراحل مختلفی را طی نموده تا به پیشرفت کنونی رسیده است.

امروزه کاربردهای این سبک از انیمیشن بسیار گسترده شده است که از دامنه آن میتوان چندی را ذکر نمود:

جلوه های ویژه سینمایی ، معرفی و ارائه پروژه های معماری ، معرفی و ارائه محصولات صنعتی و تولیدی ، کاربرد در بخش تبلیغات تلویزیونی و …

نمونه های تولید شده پخش شده انیمیشن رئالستیک استودیو انیمیشن JK

انیمیشن کوتاه معمار استودیو انیمیشن JK - جواد خیری
انیمیشن کوتاه معمار
انیمیشن کوتاه معمار
انیمیشن کوتاه دسته گلی برای مادر
انیمیشن سه بعدی رئال واقع گرایانه حمله نادر
انیمیشن کوتاه حمله نادر